Privacy Policy

Personvernerklæring

Sist endret: 28.09.2018

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Nord Lakkering AS samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, dette gjelder både generelt, samt via våre nettsider og sosiale medier.

Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). 

Nord Lakkering AS, organisasjonsnummer: 974 408 465 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Personopplysninger vi samler inn omfatter:

 • Navn
 • Firmanavn og org.nr
 • Bilens registrerings nummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-Postadresse
 • IP-Adresse

2. Hvor hentes opplysningene fra? 

Personopplysningene er de opplysningene du frivillig formidler til oss direkte via telefon, e-post, våre nettside eller via andre kommunikasjons metoder. 

Ved forsikrings skader innhente vi også informasjon fra ditt forsikringsselskap.

3. Hva brukes informasjonen til? 

Nord Lakkering AS bruker de personopplysninger du oppgir til følgende formål:

 1. For å kommunisere med deg via telefon, mail, post eller via andre medier. 
 2. Kunne svare på forespørsler og henvendelser fra deg.
 3. For å kunne tilby deg våre tjenester og produkter.
 4. Kunne opprette forbindelse mellom oss og ditt forsikringsselskap. 
 5. Undersøke, forebygge og beskytte mot overtredelser av personvernerklæringen eller vilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot våre eller andres rettigheter.
 6. Til andre formål som er pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser.

4. Hvordan behandler og lagrer vi opplysningene?

Dine opplysninger lagres i vårt:

 • Økonomi program
 • Mailing system

Dine personopplysninger oppbevares i vårt interne datasystem. Kun nødvendige kopier av dokumenter oppevares hos oss så lenge det er relevant.

5. Hvor lenge vil dine opplysninger lagres?

Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 • Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. 
 • For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.
 • Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde dem.

Ved sletting vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

6. Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Nord Lakkering AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg i tråd med denne personvernerklæringen, og har ansvaret for å sikre personopplysningene dine.

Nord Lakkering AS kan dele dine opplysninger med leverandører, underleverandører og forsikringsselskaper som utfører tjenester for oss, eller som etter oppfordring fra oss leverer tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for at disse skal kunne utføre sine tjenester. 

Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver.

7. Dine rettigheter etter personvernregelverket

Du har en del rettigheter etter personvernregelverket, som vi ønsker at du skal være klar over. 

Du kan:

 • Kontakte oss for å få en oversikt over hva slags personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Kontakte oss for å be om at lagrede opplysninger endres, oppdateres, eller rette opp eventuelle feil i opplysningene.
 • Be om sletting av opplysninger.

Du kan kontakte oss om du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller til hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dersom du mener at Nord Lakkering AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

8. Cookie

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser dersom du ikke aktivt deaktiverer dette selv.

Vi bruker cookies, som de fleste andre nettsteder, for å bedre brukeropplevelsen av nettsidene våre.

En informasjonskapsel, eller «cookie», er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Disse brukes for eksempel til å ivareta brukervalg du gjør på siden, lagre handlekurven din og å analysere hvordan du bruker sidene våre slik at vi kan forbedre oss.

Disse tjenestene bruker vi på våre sider:

WordPress

WordPress er innholdsstyringssystemet som brukes av dette nettstedet. WordPress bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over innloggede brukere.   Les mer om informasjonskapslene til WordPress.

Google Analytics

Vi ønsker å tilby brukeren våre gode og relevante nettsider på nettsiden. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettstedet. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.

For å kunne analysere bruksmønstrene, sendes informasjonskapsler til Google Analytics. Brukernes IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir en forklaring på hvilke informasjonskapsler som benyttes til hvilke formål.

9. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. En oppdatert versjon personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

10. Kontaktinformasjon.

Virksomhetens navn: Nord Lakkering AS
Organisasjonsnummer: 974 408 465
Adresse: Østkilen 10, 1621 Gressvik
Telefon: +47 69 39 97 92
Mail adresse: post@nordlakkering.no

Oppdatert kontaktinformasjon finner du her: https://nordlakkering.no/kontakt-oss/