• Oppsøker alle kunder, gjø jobben på stedet
  • Raskt og effektivt

  • Unikt tilbud i lands-sammenheng
  • Miljøgodkjent lakkering

  • Fast rute mellom Oslo og Østfold hver uke
  • Reparasjoner av skinn- og interiør skader på båt og bil